TrueConnect™

Locked_by_TrueConnect_RSP

Vår patenterade låsningsanordning som används på alla verktygsväxlare

Med en verktygsväxlare har din robot möjligheten att utföra flera olika uppgifter. TrueConnect™ är vår pattenterade lösning som finns i alla våra verktygsväxlare. Dockningen av verktyget blir snabbare, starkare och enklare. Den unika designen möjliggör en säker låsning av verktyget, gång efter gång.

Väl beprövad design

Principen bakom det hela är en jämn fördelning av belastningen som uppnås genom att låskulorna pressas in i de sfäriska spåren på verktygsfästet. Denna konstruktion tål utan problem de tunga vikterna i industriella applikationer och har en låsning som är starkare än de bultar som används för fastsättning. Låsningscykeln genomförs på mindre än 0,3 sekunder. En snabb låsningscykel kan spara dig värdefull produktionstid och förbättra produktiviteten hos dina robotar.

RSP patent TrueConnect tool changer system
RSP patent TrueConnect tool changer system

Hög repeternoggrannhet

Verktygsväxlare med TrueConnect™ kräver ingen exakt positionering före dockning med olika verktyg. Det ger dig en flexibilitet när det gäller robotens positionering, eftersom mekanismen i sig möjliggör en exakt upprepning av verktygets låsningsposition. Ge dina robotar en ökad flexibilitet med verktygsväxlare från Robot System Products. Låst och säkrat med TrueConnect™.

Säker låsning i 3 steg

RSP patent TrueConnect tool changer system

Steg 1. Centrering och orientering

Låskulorna äntrar kaviteterna som består av sfäriska spår i verktygsfästet. Denna funktion gör att verktyget riktas in i sitt läge, både axiellt och radiellt.

RSP patent TrueConnect tool changer system

Steg 2. Låsningsstart, säker position

Kulorna går över på nästa steg i spåret. Detta är ett säkert läge där verktyget är stabilt och klarar av både kollision eller ett tappat lufttryck.

RSP patent TrueConnect tool changer system

Steg 3. Verktygslåsning klar

I det slutliga läget låses verktygsfästet helt och hållet fast, där en hög friktion tillsammans med låskulorna håller det på sin plats.