Robotlösningar för kantbockning

När det gäller automatisering av kantbockningsapplikationer har maskinföretagen inte legat på latsidan. Nästan alla större leverantörer av kantboockningsmaskiner har nu sina egna robotlösningar för detta. Och att använda en robot för den här typen av applikationer är något som gjorts i många år. Vilka är då de verkliga fördelarna med det här? Listan är lång, men att spara cykeltid och undvika att människor utför farliga uppgifter är sannerligen några viktiga egenskaper. Cellerna är också välutvecklade och innehåller andra automatiseringssystem som till exempel visionsystem, lasermätning och andra typer av mätprocesser. Med andra ord är detta ett stort steg när det gäller kvalitetssäkring.

Generella kantbockningsoperationer

Bockning av plåt görs inom en mängd olika typer av industrier, från fordonsindustrin, flygindustrin till elektronikindustrin och mycket mer. Detta kan absolut vara ett belastande arbete, och efterfrågan på ökad effektivitet och minskade detaljkostnader med hjälp av automatiserade celler har varit stor. Den allmänna bockningstekniken har utvecklats under årens lopp vilket har resulterat i stora kvalitetsförbättringar, där den manuella hanteringen har varit ett slags bakslag.

Tack vare utvecklingen av automationstekniken har dessa typer av processer fått hög prioritet för både maskinföretag, systemintegratörer och slutkunder. I dag är automationsfrekvensen runt om i världen för kantbockningslösningar hög. Plåtar av metall, oavsett om de är av aluminium eller annan metall, används i många produkter idag. Prognosen för plåtindustrin är att den under de kommande tio åren kommer att växa från ca 300 miljarder US-dollar till nästan 500 miljarder US-dollar. Vi kan nog med detta förutspå det behövs automatisering och robotik för att kunna uppnå detta.

En av de största fördelarna med robotar vid kantpressning är ökad säkerhet. Roboten kan hantera tunga vikter med lätthet, vilket minskar risken för skador på operatörerna. Dessutom kan roboten utföra repetitiva uppgifter med hög noggrannhet, vilket minskar risken för mänskliga fel. En annan fördel med att låta robotar betjäna kantpressmaskiner är en ökad produktionshastighet. Roboten kan arbeta dygnet runt utan behov av pauser, vilket möjliggör ett kontinuerligt arbetsflöde och en ökad produktion. Användandet av robotar minskar också stilleståndstider som orsakas av trötthet hos operatören, vilket frigör tid för denne att genomföra andra uppgifter.

Utmaningar nu och i framtiden

Både fordons- och elktronikindustrin står under stor press när det gäller leveranstider och att minska cykeltiden utan att försämra kvaliteten har alltid varit en stor utmaning. Det finns också en ständig efterfrågan på lägre vikt i stålkonstruktioner för både byggnads-, fordons-, förpacknings- och andra industrier. Aluminiumplåt anses vara det perfekta materialet för viktminskningar. För att inte glömma att dess korrosionsbeständighet också gör det till ett populärt material i olika produkter.

EU:s utsläppsmål av koldioxid har satt stor press på bilindustrin, vilket har lett till en ökning av antalet elbilar. Detta innebär att vi måste placera många tunga batterier i bilarna. Att skapa bilplattformar med lägre vikt kommer säkerligen att öka efterfrågan på aluminiumplåt. Och naturligtvis kommer kantbockningsprocesserna att följa denna kurva. Att automatisera lösningarna är förmodligen det enda sättet att uppnå dessa krav och mål.

Att integrera robotar i dessa applikationer är kostnadseffektivt i det långa loppet. Även om den initiala investeringen kan vara hög kan robotarna utföra sina uppgifter med ett minskat behov av underhåll och minimal stilleståndstid, vilket i sin tur minskar driftskostnaderna, och därmed ökar lönsamheten.

Check out this application from Bystronic, using a swivel tool changer STC100 from RSP on a KUKA robot. Minimal hose movement an maximum robot flexibility.

Robot System Products – Teknologi och lösningar

När det gäller kantbockningsapplikationer är robotarnas förmåga att röra sig fritt väldigt viktig. Många gånger används större robotmodeller på grund av dess räckvidd. Noggrannheten är därför en stor utmaning och det sista vi vill ha är ett slangpaket som dinglar runt och hindrar roboten från att positionera sig korrekt. Även ett välkonstruerat slangpaket kan begränsa robotens möjligheter att utföra de olika operationerna, och därför är en svivel den perfekta lösningen för detta. Genom att ha slangpaketet fäst nära inpå roboten så mycket som möjligt tillåter en svivel fortfarande en fri rörlighet för axel 6.

För att göra processen så kostnadseffektiv som möjligt är det också vanligt att fler än ett verktyg används. Att lägga till ytterligare en robot till denna applikation kommer bara att begränsa arbetsutrymmet ännu mer, och det kanske inte är det bästa ekonomiska sättet att lösa detta. RSP:s unika produkt med en kombinerad svivel och verktygsväxlare, STC, löser alla dessa problem på en och samma gång. Ökad rörelsefrihet för roboten och växling mellan olika gripdon är exempel på fördelar du får genom att förse roboten med en Svivelväxlare. Denna överför både luft och elektriska signaler från roboten till verktyget genom den patenterade släpringslösningen.

Sammanfattningsvis är betjäning av kantpressmaskiner med industrirobotar en smart investering för metalltillverkningsföretag som vill öka effektiviteten och förbättra säkerheten i sin verksamhet. Med förmågan att utföra repetitiva uppgifter med noggrannhet och snabbhet ger robotar en lösning som är både kostnadseffektiv och tillförlitlig.

Ekonomiska värden och tekniska fördelar med RSP

På Robot System Products har vi våra rötter i robotvärlden. Med många års erfarenhet och kunskap kan vi se till att ge dig den bästa supporten och de bästa lösningarna när det gäller tekniskt stöd, utveckling och investeringsprocesser. Genom att ha nära kommunikation med robottillverkarna kan vi erbjuda system som är toppklassiga och väl beprövade. Vi tillhandahåller också en rad olika patenterade lösningar som säkerställer att du som kund får ett större värde i dina automationsinvesteringar.

Högre kapacitet

 • Hög driftstid
 • Snabb låsningstid
 • Mindre justiering av program
 • Noggrann repeterbarehet över tid
 • Enkel tillgång till reservdelar
 • Lägre underhållskostnader

 • Komplett dokumentation
 • Teknisk support
 • Snabb leverans av reservdelar
 • RSP:s utbytesprogram av enheter
 • Lägre investeringskostnader

 • Färre robotar hanterar fler uppgifter
 • Kompakta enheter, mindre utrymme krävs
 • Kompletta system
 • Kort installationstid
 • Flexibla lösningar

 • Kompakt design och låg vikt
 • Mindre påverkan på hanteringsvikten
 • Stort utbud av variationer
 • Kundanpassade lösningar
 • Produkter lämpade för kantbockningsapplikationer

  CiRo

  Med CiRo förblir kablar och slangar på sin plats, vilket leder till mindre slitage och förhindrar kontinuerliga underhållsbehov. 

  Modular TC

  Våra mindre modeller av verktygsväxlare som är modulära enkelt kan anpassas till dina specifika krav på robotapplikationer.

  Slangpaket

  Vårt standardsortiment av slangpaket omfattar mer än 100 robotmodeller. Delar för att bygga ditt eget paket finns också tillgängliga.

  Svivlar

  Gör det möjligt för roboten att röra sig fritt samtidigt som tryckluft och elektriska signaler överförs till verktyget. Minskat slitage på slangarna.

  Verktygssystem

  Kompletta dresspaket för din robotmodell. Ett optimerat system med snabb installation och lågt underhåll som gör det till en flexibel lösning.