Lösningar för sjukvårds- och läkemedelsindustri

Inom den medicinska industrin har användningen av robotteknik exploderat under de senaste åren och många nya idéer för applikationer har utvecklats. I dag omfattar den medicinska användningen av robotar allt från diagnostik, sortering av laboratoriematerial, kirurgiska ingrepp till terapi och rehabilitering. Det medicinska robotområdet har naturligtvis särskilda krav och många robottillverkare tillhandahåller utrustning som är väl lämpad för dessa typer av applikationskrav.

Generella applikationer inom medicinsk industri

Den höga precision och tillförlitlighet hos robotar som krävs av den medicinska industrin innebär att olika typer av robotar används, från kollaborativa robotar till kliniskt anpassade industrirobotar. Oavsett om det handlar om att lyfta tung utrustning, utföra repetitiva uppgifter eller positionera ett kirurgiskt instrument med hög precision är robotar perfekta att använda i den här typen av processer.

En stor del av arbetet i medicinska laboratorier underlättas genom att ta bort de högt repetitiva arbetsuppgifterna. Det är här som robotar kan spela en stor roll. Ett bra exempel kan vara att sortera och testa blodprover. Detta är ett perfekt jobb för en robot, och genom att förenkla arbetsflödet för de medicinska patologerna kan man på så sätt ge dem mer tid att fokusera på och utföra viktigare uppgifter. I Danmark, på Aalborgs universitetssjukhus, hanteras upp till 3 000 blodprover varje dag med hjälp av KUKA KR Agilus-robotar. Förutom att spara personalens tid och belastning i en så pass monoton process, används också ett RFID-system som ger hela processen en mycket bättre kvalitetssäkring.

En annan del av den medicinska industrin som innebär mycket repetitivt arbete är läkemedelshantering. Enbart i Tyskland säljer apoteken ca 1,3 miljarder läkemedelsförpackningar per år. Att hantera recept och se till att patientsäkerheten inte äventyras är naturligtvis en stor utmaning. Tack vare automatisering är det möjligt att hantera den här typen av uppgifter och göra processerna både snabbare och säkrare, vilket faktiskt kan rädda liv. Sortering, identifiering och plockning av läkemedelsförpackningar med hjälp av robotar används idag över hela världen och utvecklingen fortsätter varpå man hittar nya uppgifter för robotar att utföra.

Utmaningar nu och i framtiden

Både sjukhus, apotek och laboratorier står inför en ökad press när det gäller att automatisera sina verksamheter. Med en fortsatt ökning av arbetsbelastningen finns det ett stort behov av att minska antalet arbetsuppgifter som utförs av människor. Naturligtvis utan att kompromissa med  vare sig noggrannhet eller säkerhet. Med de senaste årens COVID-19-pandemi är trycket nu högre än någonsin.

Tack vare robottillverkarnas höga utvecklingskurva finns det i dag ett brett utbud av robotlösningar som är idealiska för processer i kliniska laboratoriemiljöer och liknande. Och naturligtvis är den perifera utrustningen inte mindre viktig. Inom den medicinska industrin liksom inom alla andra typer av industrier är hög prestanda och tillförlitlighet viktiga punkter. Tillgång till reservdelar och snabb service är ett måste, och en bra leverantör av perifer robotutrustning gör hela kedjan mer hållbar och framtidssäkrad.

Robot System Products – Teknologi och lösningar

För att möta de höga kraven från den medicinska industrin har RSP alltid ett stort fokus på att utveckla nya lösningar. Det vi ser mycket av inom det medicinska sortimentet är att robottyperna oftast involverar mindre  modeller av industrirobotar och cobotar. Eftersom vi är en världsledande leverantör av periferiutrustning täcker vårt produktsortiment hela skalan, från mindre robotar med endast 5 kg hanteringsvikt till större enheter på 1 500 kg. Gemensamt för alla våra produkter är de välutvecklade lösningarna med hög kvalitet och noggrannhet. Till exempel behöver en mycket noggrann robot för medicinsk användning en mycket noggrann verktygsväxlare, och tack vare vårt TrueConnect-system är noggrannheten för dessa i topp.

För robotar som hanterar repetitiva uppgifter i högre hastighet är det mycket viktigt a ha i åtanke vilken kringutrustning du monterar på roboten. Slangar och kablar måste fästas så bra som möjligt och ett löst hängande slangpaket kan vara ett stort problem. Tack vare våra svivlar och CiRo-enheter kan du undvika många av de problem som ett slangpaket kan orsaka. Vårt breda utbud av modellspecifika slangpaket i kombination med dessa produkter ger dig en långvarig lösning med minimalt underhåll. Att hålla applikationen igång utan problem är förmodligen det största värdet du kan få.

Ekonomiska värden och tekniska fördelar med RSP

På Robot System Products har vi våra rötter i robotvärlden. Med många års erfarenhet och kunskap kan vi se till att ge dig den bästa supporten och de bästa lösningarna när det gäller tekniskt stöd, utveckling och investeringsprocesser. Genom att ha nära kommunikation med robottillverkarna kan vi erbjuda system som är toppklassiga och väl beprövade. Vi tillhandahåller också en rad olika patenterade lösningar som säkerställer att du som kund får ett större värde i dina automationsinvesteringar.

Högre kapacitet

 • Hög driftstid
 • Snabb låsningstid
 • Mindre justiering av program
 • Noggrann repeterbarehet över tid
 • Enkel tillgång till reservdelar
 • Lägre underhållskostnader

 • Komplett dokumentation
 • Teknisk support
 • Snabb leverans av reservdelar
 • RSP:s utbytesprogram av enheter
 • Lägre investeringskostnader

 • Färre robotar hanterar fler uppgifter
 • Kompakta enheter, mindre utrymme krävs
 • Kompletta system
 • Kort installationstid
 • Flexibla lösningar

 • Kompakt design och låg vikt
 • Mindre påverkan på hanteringsvikten
 • Stort utbud av variationer
 • Kundanpassade lösningar
 • Produkter lämpade för sjukvårds- och läkemedelsindustrin

  CiRo

  Med CiRo förblir kablar och slangar på sin plats, vilket leder till mindre slitage och förhindrar kontinuerliga underhållsbehov. 

  Modular TC

  Våra mindre modeller av verktygsväxlare som är modulära enkelt kan anpassas till dina specifika krav på robotapplikationer.

  Slangpaket

  Vårt standardsortiment av slangpaket omfattar mer än 100 robotmodeller. Delar för att bygga ditt eget paket finns också tillgängliga.

  Svivlar

  Gör det möjligt för roboten att röra sig fritt samtidigt som tryckluft och elektriska signaler överförs till verktyget. Minskat slitage på slangarna.

  Verktygssystem

  Kompletta dresspaket för din robotmodell. Ett optimerat system med snabb installation och lågt underhåll som gör det till en flexibel lösning.