Robotlösningar för fordonsindustrin

Användningen av robotteknik inom bilindustrin har revolutionerat sättet att tillverka och montera fordon. Roboar har gjort produktionsprocessen snabbare, effektivare och mer kostnadseffektiv, vilket har lett till en ökad produktion av fordon samt en förbättrad kvalitet.
Den moderna fordonsindustrin behöver snabba och flexibla lösningar för att hålla nere kostnaderna. Tack vare vår interna utveckling på RSP kan vi leverera högpresterande produkter med modern teknik. Som ett resultat av att öka robotarnas flexibilitet och nyttjandegrad får du en effektiv produktionskedja inom fordonstillverkning.
Andra viktiga delar i modern tillverkning är miljökvalitet och säkerheten i verksamheten. Robot System Products har en hög standard på robottillbehör. Vår konstruktionsavdelning har utvecklat produkter med integrerad säkerhetsövervakning tillsammans med  en mängd andra viktiga funktioner. Föreskrifter inom säkerhet är alltid högsta prioritet och vi håller ständigt koll på de senaste direktiven.

Generella processer inom fordonindustrin

Ett av de områden där robotteknik används flitigt inom bilindustrin är vid tillverkning av karosserier. Robotar har gjort det möjligt att automatisera repetitiva och farliga arbetsuppgifter, som t.ex. svetsning och hantering av tunga detaljer, som tidigare utfördes av mänsklig arbetskraft. Detta har förbättrat produktionsprocessens snabbhet och noggrannhet, vilket har lett till bättre kvalitet på komponenterna och minskat risken för skador på arbetsplatsen. Traditionellt sett är svetsning, framför allt punktsvetsning, en vanligt förekommande process i karosserifabriker. RSP har ett komplett sortiment av verktygsväxlare som är väl lämpade för dessa typer av applikationer.

Ett annat område där robotar används i stor utsträckning inom bilindustrin är monteringslinjen. Robottekniken har gjort det möjligt att automatisera uppgifter som målning och montering av inre och yttre komponenter osv. Detta har ökat effektiviteten och noggrannheten i produktionsprocessen, vilket har minskat risken för mänskliga fel och därmed förbättrat fordonens övergripande kvalitet.

Många av de olika processerna inom bilindustrin utförs av större robotmodeller. Detta innebär naturligtvis mycket stora rörelser, vilket kräver flexibla robotar som kan hantera dessa processer. Med stora rörelser följer en stor belastning på den perifera utrustningen på roboten. Tack och lov tillhandahåller RSP många välbeprövade produkter för att säkerställa funktionalitet, vilket resulterar i en bättre totalekonomi.

Generellt sett kan man säga att fordonsindustrin ställer högre krav när det gäller validering och certifiering av extern robotutrustning. Därför är det viktigt att vi på RSP som leverantör har goda relationer med både robottillverkare, linjebyggare och slutkunder för att säkerställa validering och funktionalitet. RSP är alltid mycket strukturerade när det gäller att förstå dessa typer av projekt. Tack vare detta och vårt nära samarbete med varje nyckelperson i projekten kan vi se till att erbjuda rätt produkter med rätt funktionalitet.

Andra typer av vanliga processer inom fordonsindustrin är limning, nitning och valsning.

Förutom att förbättra produktionsprocessen har robotar också lett till utveckling av ny teknik, t.ex. autonoma fordon. Dessa fordon är utrustade med sensorer och avancerade mjukvarusystem som gör att de kan navigera på vägar utan mänsklig inblandning. Användningen av robotteknik vid utvecklingen av autonoma fordon har gjort det möjligt att skapa fordon som är säkrare, effektivare och enklare att använda.

En annan stor och viktig fördel med robotteknik inom fordonsindustrin är dess inverkan på arbetskraften. Robotar har gjort det möjligt att automatisera uppgifter som tidigare utfördes av mänsklig arbetskraft, vilket gör det möjligt för anställda att fokusera på aktiviteter som ger ett högre värde, t.ex. design, forskning och utveckling samt kundservice. Detta har också lett till att nya arbetstillfällen har skapats inom områden som robotprogramering och dataanalys.

Utmaningar nu och i framtiden

Kostnaden för en bilkaross är väldigt hög, vilket innebär att oförutsedda stopp i produktionen kan få förödande konsekvenser. Att upprätthålla en hög drifttid är därför förmodligen den viktigaste utmaningen. Detta kräver väldokumenterade produkter, tillgång till CAD-filer, teknisk support och inte minst en stark relation med leverantörerna när det gäller service och eftermarknad. RSP kommer alltid att ha detta som högsta prioritet, vilket är anledningen till att vi hanterar denna typ av projekt på ett bra sätt. Och naturligtvis är säkerheten det viktigaste just nu. Från RSP:s synvinkel är vi glada att kunna tillhandahålla verktygsväxlare enligt Cat 3 Pl d (prestandanivå d).

Trots de många fördelarna med robotar inom fordonsindustrin finns det också utmaningar med detta. En av de största utmaningarna är den höga investeringskostnaden för robotteknik, vilket kan vara ett hinder för mindre och nystartade företag. Dessutom kräver genomförandet av robotteknik specialiserad kompetens och utbildning, vilket givetvis kan vara en stor utmaning för de företag som saknar dessa nödvändiga resurser.

Det kan absolut vara svårt att förutse bilindustrins framtida utmaningar. Men vad vi kan se är att trådlös överföring är ett viktigt ämne. Behovet av att överföra bussignaler utan kablar är stort och RSP är stolta över att vara en drivande kraft i utvecklingen av detta.

I den här videon kan du se många av de olika fördelarna som finns med vårt utbud av verktygsväxlare från RSP och det unika TrueConnect-låssystemet. Här kan du se vår Moduflex verktygsväxlare med integrerad säkerhet tillsammans med vårt verktygsparkeringssystem TPS400. Detta är den ultimata lösningen för  t.ex. punktsvetsning.

Robot System Products – Teknologi och lösningar

Trots utmaningarna kommer användningen av robotar inom bilindustrin att fortsätta att växa och utvecklas under de kommande åren. De stora framsteg inom robotteknik tillsammans med den ökande efterfrågan på autonoma fordon kommer sannolikt att driva på ytterligare investeringar i  den här sektorn. Företag som anammar robotteknik och investerar i sin personal kommer att vara väl positionerade för att skörda fördelarna i en växande industri som denna.

Från RSP:s sida är vår flaggskeppsprodukt, verktygsväxlare av Moduflexfamiljen med integrerad säkerhet och med sin unika och patenterade lösning förhoppningsvis en framtida industristandard. Tillsammans med vårt verktygsparkeringssystem – TPS400 – erbjuder vi en utmärkt lösning inte bara för karosseriverkstäder utan för alla större linjer där robotar är vanligt förekommande. Kombinationen av en ”säker” verktygsväxlare som hanterar stora punktsvetstänger, med ett stabilt och säkert parkeringssystem som skyddar verktygen när de inte används för tillfället är en investering som resluterar i en god avkastning.

Ekonomiska värden och tekniska fördelar med RSP

På Robot System Products har vi våra rötter i robotvärlden. Med många års erfarenhet och kunskap kan vi se till att ge dig den bästa supporten och de bästa lösningarna när det gäller tekniskt stöd, utveckling och investeringsprocesser. Genom att ha nära kommunikation med robottillverkarna kan vi erbjuda system som är toppklassiga och väl beprövade. Vi tillhandahåller också en rad olika patenterade lösningar som säkerställer att du som kund får ett större värde i dina automationsinvesteringar.

Högre kapacitet

 • Hög driftstid
 • Snabb låsningstid
 • Mindre justiering av program
 • Noggrann repeterbarehet över tid
 • Enkel tillgång till reservdelar
 • Lägre underhållskostnader

 • Komplett dokumentation
 • Teknisk support
 • Snabb leverans av reservdelar
 • RSP:s utbytesprogram av enheter
 • Lägre investeringskostnader

 • Färre robotar hanterar fler uppgifter
 • Kompakta enheter, mindre utrymme krävs
 • Kompletta system
 • Kort installationstid
 • Flexibla lösningar

 • Kompakt design och låg vikt
 • Mindre påverkan på hanteringsvikten
 • Stort utbud av variationer
 • Kundanpassade lösningar
 • Produkter lämpade för fordonsindustrin

  Moduflex TC

  Moduflex verktygsväxlare med integrerad säkerhet är den perfekta enheten för fordonsindustrin. En pålitlig teknisk produkt.

  Modular TC

  Våra mindre modeller av verktygsväxlare som är modulära enkelt kan anpassas till dina specifika krav på robotapplikationer.

  Slangpaket

  Vårt standardsortiment av slangpaket omfattar mer än 100 robotmodeller. Delar för att bygga ditt eget paket finns också tillgängliga.

  Verktygsställ

  Verktygsställ designade för dig. En stabil parkeringsstation håller dina verktyg väl skyddade och i ordning medan de väntar på att växlas in.

  Verktygssystem

  Kompletta dresspaket för din robotmodell. Ett optimerat system med snabb installation och lågt underhåll som gör det till en flexibel lösning.