TrueConnect™

Locked_by_TrueConnect_RSP

Opatentowana blokada, stosowana we wszystkich naszych zmieniaczach narzędzi

Dzięki zmieniaczowi narzędzi, Twój robot ma możliwość wykonywania szerokiego zakresu zadań. TrueConnect™ to nasze opatentowane urządzenie blokujące, znajdujące się we wszystkich naszych zmieniaczach narzędzi. Dokowanie narzędzia jest szybsze, mocniejsze i prostsze. Dzięki unikalnemu mechanizmowi blokującemu, TrueConnect™ wielokrotnie zapewnia bezpieczne zadokowanie narzędzia.

Dobrze sprawdzona konstrukcja

Zasadą jest równomierne rozłożenie obciążenia, uzyskane poprzez wciśnięcie kulek blokujących w kuliste rowki w mocowaniu narzędzia. Konstrukcja ta sprawdza się przy dużych ciężarach prac przemysłowych, posiadając sprzęgło mocniejsze niż śruby stosowane do mocowania. Cykl blokowania jest wykonywany w czasie poniżej 0,3 sekundy. Szybki cykl blokowania może zaoszczędzić cenny czas produkcji i zwiększyć wydajność robotów.

RSP patent TrueConnect tool changer system
RSP patent TrueConnect tool changer system

Powtarzalność osiowania

Zmieniarki narzędzi z TrueConnect™ nie wymagają dokładnego osiowania przed zadokowaniem do różnych narzędzi. Daje to elastyczność pozycjonowania, ponieważ sam mechanizm umożliwia dokładną powtarzalność osiowania. Spraw, aby Twój robot był wszechstronny i elastyczny dzięki zmieniarkom narzędzi firmy Robot System Products. Zablokowany i zabezpieczony przez TrueConnect™

Bezpieczna blokada w 3 krokach

RSP patent TrueConnect tool changer system

Krok 1. Centrowanie i orientacja

Kulki blokujące wchodzą w zagłębienia, które są kulistymi rowkami w TA. Funkcja ta wyrównuje narzędzie w pozycji, zarówno osiowo jak i promieniowo.

RSP patent TrueConnect tool changer system

Krok 2. Blokowanie startu, pozycja bezpieczna

Kulki wchodzą w kolejny etap żłobienia. Jest to bezpieczna pozycja, w której narzędzie jest stabilne przed jakimkolwiek uderzeniem lub w przypadku spadku ciśnienia powietrza.

RSP patent TrueConnect tool changer system

Krok 3. Blokada narzędzia zakończona

Następnie w pozycji końcowej następuje całkowite zablokowanie mocowania narzędzia, gdzie wysokie tarcie wraz z kulkami blokującymi utrzymuje je w miejscu.