Unlocked Accuracy - Powered by Cognibotics

Kalibracja robota zapewniająca absolutną dokładność

Roboty są fantastyczne, jeśli chodzi o automatyzację produkcji i zwiększanie jej efektywności. Istnieją jednak przypadki, w których i tak już bardzo dobra powtarzalność jest po prostu niewystarczająca. W tych specjalnych zastosowaniach z pomocą przychodzą rozwiązania kalibracyjne firmy Cognibotics, dzięki którym oprócz powtarzalności można zoptymalizować absolutną dokładność, a także wierność ścieżki dla ruchów liniowych.

To świetne rozwiązanie jest dostępne w różnych pakietach dla różnych robotów przemysłowych i robotów współpracujących. Aby łucznik trafił w cel, musi celować wyżej przed oddaniem strzału. Pokażemy, w jaki sposób wdrożyliśmy to złożone zadanie ze wszystkimi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę w naszym rozwiązaniu w sposób przyjazny dla użytkownika.

Kalibracja – Kompensacja

Wyjaśnienie kalibracji z absolutną dokładnością

Zwiększona niezawodność podczas pracy

Prosta kalibracja robota po naprawie -> minimalizacja przestojów, ponieważ istniejące programy mogą być nadal używane bez skomplikowanych regulacji​.

Predykcyjne wykrywanie zmian w charakterystyce robota podczas pracy.

Szybkie i przewidywalne wdrożenie

Programowanie offline bez ręcznego "poprawiania" -> Skrócony czas programowania robota.

Skrócony czas uruchamiania nowych komórek robotów i dostosowywania. Prawdziwy robot zachowuje się dokładnie tak, jak jego cyfrowy bliźniak.

Poprawa tolerancji i jakości

Wykorzystanie robota do nowych złożonych lub wymagających zastosowań, takich jak drukowanie 3D, cięcie laserowe/strumieniem wody, spawanie laserowe itp.

Kalibracja osi zewnętrznych - tworzenie globalnej dokładności, w tym dodatkowych osi liniowych i obrotowych.

Robot System Products oferuje rozwiązania dla

Industrial Robot Solution

Roboty przemysłowe

Dostępne są następujące metody kalibracji robotów przemysłowych: Kalibracja ramienia, kalibracja optyczna i kalibracja czujnika, wszystkie zgodne z oprogramowaniem Cognibotics.

arm-calibration-1
Cobot Solution

Roboty współpracujące

Rozwiązanie Cognibotics Cobot do kalibracji obejmuje specjalną płytę kalibracyjną ze sprawdzonym tool changerem RSP i oprogramowaniem CogniCal. Jest to mobilna konfiguracja plug & play dla robotów UR, którą można łatwo dostosować do innych marek robotów.

Najważniejsze cechy kalibracji RSP Cognibotics​

Technologia kalibracji

Technologia kalibracji robotów

Powtarzalność a dokładność bezwzględna

Zwykłe roboty
Roboty skalibrowane

Roboty A i B to przykłady dwóch robotów tej samej marki i modelu.

Dokładność dotyczy zarówno punktów, jak i ścieżek

Zwykłe roboty
Roboty skalibrowane

Czy chciałbyś dowiedzieć się więcej?