Unlocked Accuracy - Powered by Cognibotics

Absolut noggrannhetskalibrering av robotar

Robotar är fantastiska när det gäller att automatisera produktionen och göra den mer effektiv. Men vi kan nog alla hålla med om att den exakta positioneringen ibland helt enkelt inte räcker till. Tack vare kalibreringssystemen från Cognibotics är det nu möjligt att göra dina robotar mer exakta, både i positioner och linjära rörelser.

Denna lösning finns tillgänglig i olika paket för både industrirobotar och cobots. För att en bågskytt ska träffa målet måste han sikta högre innan han skjuter. Vi ska visa dig hur vi har implementerat detta i detta robotkalibreringssystem.

Kalibrerad – kompenserad

Absolute noggrannhetskalibrering förklarad

Förbättra driftsäkerheten

Kalibrera robot efter reparation -> Minimera stilleståndstiden genom att kunna använda gamla program utan justeringar.

Identifiera förändringar i robottegenskaper över tid -> Prediktiv.

Snabb och förutsägbar driftsättning

Offline-programmering utan manuell "touch-up" -> Kortare programmeringstid för roboten.

En verklig digital tvilling, får din robot att bete sig som din simulerade modell -> Kortare driftsättningstid i nya robotceller.

Förbättrade toleranser och kvalitet

Använd roboten för nya och utmanande applikationer - 3D-print, laser-/vattenskärning, lasersvetsning etc.​.

Kalibrera externa axlar - Skapa global noggrannhet för roboten tillsammans med åkbanor, positionerare etc.

Robot System Products erbjuder

Industrial Robot Solution

Lösning för industrirobotar

Vår lösning för kalibrering av industrirobotar består av tre olika applikationer. Armkalibrering, optisk kalibrering och sensorkalibrering. Allt kopplat till mjukvaran från Cognibtoics.

arm-calibration-1
Cobot Solution

Lösning för cobotar

Cobot-lösningen för kalibrering består av en unik fästplatta som levereras med RSP verktygsväxlare och CogniCal, kalibreringsprogramvara. Det är en bult-on-lösning för UR-robots men kan enkelt anpassas till andra cobotmärken.

RSP + Cognibotics kalibreringsmöjligheter

Kalibreringsteknik

Teknik för kalibrering av robotar

Repeterbarhet kontra noggrannhet

Nominella robotar
Kalibrerade robotar

Robot A och B är exempel på två robotar av samma märke och modell.

Noggrannhet påverkar både punkter och banor

Nominella robotar
Kalibrerade robotar

Vill du veta mer?