IRB1300 Verktygssystem

Denna vecka släpper vi kompletta verktygssystem för den nya ABB roboten, IRB1300. Vi är alltid förberedda när en ny robotmodell lanseras så att våra ingenjörer kan starta utvecklingsarbetet med nya tillbehör så snart som möjligt.

Vi ser en konstant ökning av efterfrågan på våra verktygsssytem och när ABB släppte den nya IRB1300 roboten så var vi väl förberedda. Verktygssytemen finns tillgängliga med antingen svivel, svivelväxlare eller CiRo. Fördelarna med RSP:s verktygssystem är många. En komplett robotdressning under ett enda artikelnummer. Tack vare snabb och enkel installation, komplett dokumentation för reservdelar etcetera, sparar man mycket tid för ingenjörer att i stället lägga på den kompletta robotapplikationen i stället för att fokusera på robotens beklädnad.

Similar Posts