Patenterad verktygsväxlare med integrerad säkerhet

Robot System Products i Västerås presenterar nu en ny, unik och patenterad lösning för säker verktygsväxling med robotar. Den nya lösningen är en säkerhetsmodul med integrerad logik, säkerhetskretsar och mjukvara, som monteras på verktygsväxlaren för övervakning och kontroll av dess funktioner. Detta medför att inga modifieringar av extra säkerhetsreläer och brytare i roboten styrskåp behövs. Den smarta verktygsväxlaren tar hand om allting.

För att underlätta och möjliggöra robotars flexibilitet I olika applikationer används normal verktygsväxlare. En verktygsväxlare i änden på robotarmen, med en särskild dockningsfunktion gör det möjligt för roboten att växla mellan olika verktyg. Dockning och låsning av verktyget måste dock vara säkert och uppfylla gällande standarder och säkerhetsbestämmelser. 

Tack vare RSP:s patenterade växlingsanordning, TrueConnect™, möjliggör den mekaniska konstruktionen en stark och mycket repeterbar dockning av verktyget. Förutom den säkra mekaniska konstruktionen måste även logiken som styr öppning och stängning eller upplåsning och låsning vara säker. Normalt modifieras robotens styrskåp med speciella säkerhetsreläer och brytare för att upprätthålla ett säkert verktygsbyte. Sådana lösningar innebär ofta höga kostnader och tid samt kräver mycket extra arbete med dokumentation för att se till att alla säkerhetsbestämmelser uppfylls. 

Verktygsväxlarmodulen med integrerad säkerhet från RSP tar hand detta. Modulen använder ingångar från olika sensorer för att detektera verktygsväxlarens status, till exempel om växlaren är tom eller dockad, om verktyget är placerat i parkeringsstationen osv. Dessutom omfattar säkerhetsmodulen funktioner som automatiskt brytande av strömmen till ventilerna vid nödstopp, brytande av 24 V före dockning för att förhindra gnistbildning mellan signalstift och verktygsinfästningen, låsning av verktygsväxlaren om ett verktyg skulle fastna efter ett öppningskommando samt många andra funktioner.

Säkerhetsmodulen innehåller ett säkerhetskort samt ett kommunikationskort för signalgränssnitt mot roboten. Kraven enligt ISO13849-1:2006 kategori PL d, uppfylls genom att använda dubbla kretsar för att styra ventilerna när växlaren låses upp eller låses. En fullständig dokumentation av enheten tillhandahålls. Verktygsväxlarmodulen med integrerad säkerhet är också patenterad i Europa, USA och flera andra länder.

-Säkerhet har alltid varit en viktig fråga när det gäller våra produkter och vårt konstruktionsteam har gjort ett utmärkt arbete med att utveckla den här lösningen och fått den certifierad. Detta markerar en ny era av säkra verktygsväxlare för robotapplikationer, säger Eddie Eriksson, vice VD för Robot System Products.

För mer information: Kontakta oss

Similar Posts