Robot Swivel Tool Changer STC250

Ny design av S250 och STC250

Nyligen uppdaterade vi designen för våra Svivlar S250 och Svivelväxlare STC250. Den nya designen innefattar ett ytterhölje i aluminium i förhållande till det tidigare plasthuset. En stor fördel med denna omkonstruktion är att du får en tätare enhet som också är mindre känslig för temperaturförändringar. De nya svivlarna och svivelväxlarna använder samma monteringsfläns som de tidigare, vilket resulterar i att en enhet enkelt kan bytas ut på roboten. De nya modellerna kommer att ersätta den gamla versionen.

Similar Posts