Zmieniacz narzędzi TC250-8E (dla sygnałów pneumatycznych i elektrycznych)

Interfejs mechaniczny

Ładunek użyteczny robota

Fz

Mz

Mx/My

Waga

Wysokość

Kanały powietrzne ogółem

Kanały lotnicze dedykowane

Kanały powietrzne dostępne dla narzędzia

Maksymalne ciśnienie powietrza

Przepływ powietrza na kanał

Przyłącze powietrza, wlot

,

Jakość powietrza

Klasa IP

Sygnały ogółem

Sygnały dedykowane stronie robota

Sygnały dostępne dla narzędzia

Połączenie po stronie robota

Prąd znamionowy

Napięcie znamionowe

Temperatura robocza

Tool attachment

Options


Cables and connectors – Robot side

Downloads