Smidig integration med kompletta verktygssystem, hos Lerocon

Automatisering av mutter- och skruvsvetsning är det småländska företaget Lerocons specialitet. Kunderna finns främst inom bilbranschen. Produktportföljen innefattar detaljmatning med hjälp av visionsystem och motståndssvetsning. Robot System Products står för de automatiska verktygsväxlarna, kompletta med kabelpaket och ventiler.

Lerocon utformar robotiserade helhetslösningar, skräddarsydda celler som är kompletta och utprovade. VD Daniel Erlandsson:

– Vi fokuserar på turn-key automationsceller för svetsning av detaljer, inklusive allt runtomkring. Våra kunder köper koncept där muttersvetsning, pressvetsning och punktsvetsning ingår.

Som systemintegratör tar Lerocon ansvar för hela kedjan, något kunderna uppskattar. Där ingår matning av svetsdetaljer via bandtransportör från materialbuffert, separering och plockning styrt av visionsystem och motståndssvetsning med kvalitetskontroll – det sistnämnda med egenutvecklad maskinpark.

– Vi anpassar standardlösningar till kundens behov, fortsätter Daniel Erlandsson. Beprövade lösningar återanvänds och vi ser snabbt vad som passar i olika koncept.

En klassisk förfrågan beskriver han som en kund med tio, femton artiklar och ett antal fästelement som behöver förslag på lösningar. Utifrån volym och produktionsförhållanden tar Lerocon fram metodik, inkluderande utrustning och storlek på cellen. För effektiva byten av gripdon använder de Robot System Products verktygsväxlare med eller utan svivel.

– Vissa kunder använder över trettio detaljer i en enskild cell, i en del fall kan individuella gripdon behövas för samtliga detaljer, säger Daniel Erlandsson.

För att möjliggöra att nya produkter ska kunna adderas efter hand byggs cellerna flexibla.

– Produktionen växer hela tiden hos våra kunder. Vi installerar nytt, fyller cellerna med fler uppgifter, kör dem fler timmar. Det blir mycket tillägg, säger kollegan Johan Westman. Till största delen använder vi växlaren TC20.

På Lerocon arbetar Johan som konstruktör och projektledare. Han var initiativtagare till den automatiska verktygsväxlaren TC20-ID, anpassad för robotar med integrerat dresspack. Den togs fram av RSP i nära samverkan med just Johan Westman och används flitigt i Lerocons celler.

Med TC20-ID möjliggörs snabba, säkra gripdonsbyten utan att robotens rörlighet inskränks. RSP står för leverans av kompletta, funktionssäkrade verktygssystem, hela vägen från ventiler på armen via kabelpaket och växlare till verktygsfästen. Installationstiden för nya celler blir kort och kvaliteten konsistent.

– Vi jobbar helst med färdiga komponenter för att slippa uppfinna hjulet varje gång, säger Daniel Erlandsson.

– Och det handlar om ren smidighet, att slippa installera varje komponent separat, fyller Johan Westman i angående användning av RSPs verktygssystem.

För Lerocon är långsiktiga kundrelationer viktiga. Kunderna finns främst inom bil- och lastbilsproduktion, dit bland annat Volvo lastvagnar och Scania hör. Daniel Erlandsson säger:

– Nära samarbete med våra kunder är nyckeln till att det fungerar, att vi tillsammans diskuterar lösningar ner i minsta detalj.

Lika viktigt är bra relationer till leverantörer som RSP. Det har visat sig inte bara ifråga om utvecklingsprojekt, utan också när det gäller service och support.

– Ni på RSP är snabba att svara, avslutar Lerocons VD. Och hjälpsamma. Det är också en viktig faktor.

Similar Posts