Svivel ökar robotflexibilitet, hos Denk Kunstoff

I vissa fall är det faktiskt möjligt att addera mer flexibilitet hos en robot och där igenom utöka applikationens möjligheter. Med hjälp av en svivel från Robot System Products kunde formsprutningsföretaget Denk Kunstoff Technik i Tyskland utöka axel 6 rotationen på sina robotar.

Vid produktionen av formsprutade detaljer för fordonsindustrin finns mycket höga krav på effektivitet hos utrustningen. En hög andel automation i produktionsmiljön hos dessa fabriker är vanlig och användandet av robotar är mer eller mindre standard. Denk Kunststoff Technik hittade tillsammans med RSP en smart lösning för att utöka användandet av utrustningen i deras redan existerande produktionsceller. Genom att skapa mer flexibilitet och expandera de applikationer man redan hade kunde man reducera stilleståndstiden. Dessa förbättringar uppnådde man genom att använda sig av svivlar från RSP.

Utökade arbetsområden

Svivlarna utvecklade av RSP maximerar robotens arbetsområden genom axel 6, vilket i sin tur reducerade cykeltiden. Utöver det fick man, tack vare svivlarna en eliminering av löst hängande slagnar och kablar. Något som verkligen reducerade kraven på underhåll av robotarna. Under dessa snabba processtider spelar pålitligheten för automationsteknologin en viktig roll. På Denk Kunststoff Technik anser man att RSP:s svivelteknologi har visat sig vara både robust och effektiv. Sedan installationen av dessa svivlar för över två år sedan har man inte drabbats av ett enda stillestånd, trots att man hanterar upp emot 110 000 detaljer per dag under tre skift.

Formsprutning runt metalldetaljer

Formsprutningscellerna består av en Arburg maskin, en 6-axlig Yaskawarobot samt en matare och separator från Püschel. Roboten plockar ut de pressade detaljerna från Püschelcellen och flyttar gripdonet till formen. Här lyfts den formsprutade detaljen från föregående cykel ut och positioneras i formen. Efteråt lyfter roboten ut den färdiga detaljen och placerar i en plastlåda. På grund av de många olika cyklerna krävs en fri rotation av axel 6. I det här fallet når man just dit tack vare en lösningen som en S20-2E svivel från RSP erbjuder.

Similar Posts