Adaptionskit till S/STC20 för Kuka KR16

Komplett adaptionskit för installation av S/STC20 på Kuka KR16 robotar.

Adaptionskit används för att tillgodose funktionaliteten för Robot System Products CiRo, svivlar och svivelväxlare. Adaptionskiten är modellspecifika och krävs för att rotationen av enheten ska fungera. Var noga med att använda korrekt kit för din specifika enhet samt robotmodell.

Robotfabrikat

Höjd

Vikt

För S/STC

Nedladdningar