Adaptionskit till S/STC20 för ABB IRB1600 (äldre modeller)

Komplett adaptionskit för installation av S/STC20 på ABB IRB 1600 robotar (äldre modeller).

Adaptionskit används för att tillgodose funktionaliteten för Robot System Products CiRo, svivlar och svivelväxlare. Adaptionskiten är modellspecifika och krävs för att rotationen av enheten ska fungera. Var noga med att använda korrekt kit för din specifika enhet samt robotmodell.

Robotfabrikat

För S/STC

Nedladdningar