Adaptionskit till S/STC20 för ABB IRB140 och IRB1600 2017-

Komplett adaptionskit för installation av S/STC20 på ABB IRB 140 och IRB 1600 2017- robotar.

Adaptionskit används för att tillgodose funktionaliteten för Robot System Products CiRo, svivlar och svivelväxlare. Adaptionskiten är modellspecifika och krävs för att rotationen av enheten ska fungera. Var noga med att använda korrekt kit för din specifika enhet samt robotmodell.

Robotfabrikat

Max rotation axel 5

Vikt

För S/STC

Nedladdningar