Moduflex säkerhetsmodul för robotsidan, materialhanteringslösning (ABB-kompatibel)

RSP:s patenterade säkerhetslösning för våra verktygsväxlare och verktygsfästen i Moduflex-serien. Med intern säkerhetsövervakning, är den mycket lämplig för fordonsindustrin.

RSP:s Safety-modul kombinerar överföring av styr- och kraftsignaler med en inbyggd säkerhetsenhet. Denna är konstruerad för en mängd olika robotapplikationer och finns tillgänglig för ett antal olika robotar och kontaktanslutningar. Med denna säkerhetsmodul öppnas inte verktygsväxlaren – oberoende av styrsignaler från robotstyrningen – om den inte är tom eller alternativt när verktygsväxlaren (TC) med verktygsfäste (TA) är i en säker dockad position i ett verktygsstativ.

 

Säkerhetsmodulen används tillsammans med Moduflex-seriens verktygsväxlare från RSP och är en unik och patenterad produkt för säker verktygsväxling med robotar och är mycket lämplig för fordonsindustrin.

Kontakt 1

C1 Typ

C1 Signals total

C1 Signals dedicated

C1 Signals available

Kontakt 2

C2 Typ

C2 Rated current

C2 Rated voltage

C2 Signals total

C2 Signals dedicated

C2 Signaler tillgängliga

Vikt

Arbetstemperatur

IP Klass

Motsvarande TA-modul

För Verktygsväxlare

Nedladdningar