Adaptionskit till STC350 för Kuka KR270 R2700 Ultra

Komplett adaptionskit för installation av STC350 på Kuka KR270 R2700 Ultra robot.

Adaptionskit används för att tillgodose funktionaliteten för Robot System Products CiRo, svivlar och svivelväxlare. Adaptionskiten är modellspecifika och krävs för att rotationen av enheten ska fungera. Var noga med att använda korrekt kit för din specifika enhet samt robotmodell.

Robotfabrikat

För S/STC

Nedladdningar