Adaptionskit till S/STC350 för ABB IRB6700 Lower Line

Komplett adaptionskit för installation av S/STC350 på ABB IRB 6700 Lower Line robotar.

Adaptionskit används för att tillgodose funktionaliteten för Robot System Products CiRo, svivlar och svivelväxlare. Adaptionskiten är modellspecifika och krävs för att rotationen av enheten ska fungera. Var noga med att använda korrekt kit för din specifika enhet samt robotmodell.

Robotfabrikat

För S/STC

Nedladdningar