Adaptionskit till S/STC350 för ABB IRB 7600 (med axelkalibrering)

Komplett adaptionskit för installation av S/STC350 på ABB IRB 7600 robotar (med axelkalibrering).

Adaptionskit används för att tillgodose funktionaliteten för Robot System Products CiRo, svivlar och svivelväxlare. Adaptionskiten är modellspecifika och krävs för att rotationen av enheten ska fungera. Var noga med att använda korrekt kit för din specifika enhet samt robotmodell.

Robotfabrikat

För S/STC

Nedladdningar