Zmieniacz narzędzi TC100-8E (dla sygnałów pneumatycznych i elektrycznych)

Interfejs mechaniczny

Ładunek użyteczny robota

Fz

Mz

Mx/My

Waga

Wysokość

Kanały powietrzne ogółem

Kanały lotnicze dedykowane

Kanały powietrzne dostępne dla narzędzia

Maksymalne ciśnienie powietrza

Przepływ powietrza na kanał

Przyłącze powietrza, wlot

Jakość powietrza

Klasa IP

Sygnały ogółem

Sygnały dedykowane stronie robota

Sygnały dostępne dla narzędzia

Połączenie po stronie robota

Prąd znamionowy

Napięcie znamionowe

Temperatura robocza

Tool attachment

Options


Cables and connectors – Robot side

Downloads