TC20 Moduł powietrza 4 x M5 powietrze

Łatwe dostosowanie do potrzeb

Zmieniarki narzędzi i przystawki narzędziowe z serii Modular można łatwo dostosować do potrzeb aplikacji. Jest to możliwe dzięki systemowi modułowemu, w którym można wyposażyć urządzenie w dodatkowe kanały dla prądu, powietrza itp. Każdy moduł zmieniacza narzędzi ma odpowiadający mu moduł przystawki narzędziowej. Dzięki temu masz elastyczność w wyposażeniu swojego robota w dokładnie to, czego potrzebuje.

Kanały powietrzne ogółem

Przyłącze powietrza, wlot

Zawór (po stronie robota)

Zawór (od strony narzędzia)

Waga

Temperatura robocza

Corresponding TA module

For Tool changer

Downloads