TA60-180 Moduł powietrza 2 x 3/8″

Łatwe dostosowanie do potrzeb

Zmieniarki narzędzi i przystawki narzędziowe z serii Modular można łatwo dostosować do potrzeb aplikacji. Jest to możliwe dzięki systemowi modułowemu, w którym można wyposażyć urządzenie w dodatkowe kanały dla prądu, powietrza itp. Każdy moduł zmieniacza narzędzi ma odpowiadający mu moduł przystawki narzędziowej. Dzięki temu masz elastyczność w wyposażeniu swojego robota w dokładnie to, czego potrzebuje.

Kanały powietrzne ogółem

Przyłącze powietrza, wylot

Maksymalne ciśnienie powietrza

Zawór (po stronie robota)

Zawór (od strony narzędzia)

Waga

Temperatura robocza

Corresponding TC module

For Tool attachment

Downloads