Adaptionskit till S/STC20 för ABB IRB 1300

Adaptionskit används för att tillgodose funktionaliteten för Robot System Products CiRo, svivlar och svivelväxlare. Adaptionskiten är modellspecifika och krävs för att rotationen av enheten ska fungera. Var noga med att använda korrekt kit för din specifika enhet samt robotmodell.

Robotfabrikat

Vikt

Max rotation axel 5

För S/STC

Nedladdningar